Међумесни саобраћај:
021/444 022

Aутобуска станица резервације:
021/444 896

Градски и приградски саобраћај:
021/527 399