Важна обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

Студентима и ученицима до даљњег није омогућено да преко портала уплате месечне претплате за текућу школску годину. ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА ИЗРАДУ ИЛИ ПРОДУЖЕЊЕ КАРТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.ГОДИНУ
За израду или продужење карте за школску 2023/2024. годину ученици и студенти МОРАЈУ ДОСТАВИТИ ПОТВРДУ из школе и факултета да су редовни ученици или студенти. Потврде се физички предају (не мора лично) на киосцима и шалтерима бр. 15 и бр. 16 на Аутобуској станици.

Тек након прве допуне на продајном месту за школску 2023/2024. наредне допуне се могу обављати преко портала.


РАДНО ВРЕМЕ КИОСКА ЈГСП „НОВИ САД“

ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК
Футошка пијаца 06:00 - 20:00
Плато испред Железничке станице II 06:00 - 20:00
Киоск у Шафариковој улици 06:00 - 20:00
Шалтер бр. 16 на Аутобуској станици 06:00 - 21:00
Киоск преко пута Лиманске пијаце 06:00 - 13:00
Прва и последња субота у месецу су радне.


КИОСК  НА БУЛЕВАРУ ЈОВАНА ДУЧИЋА НЕ РАДИ ДО ДАЉЊЕГ. ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА ИЗРАДУ НСМАРТ КАРТИЦА

Од 21.08.2023. године корисници могу предати  захтеве  за израду свих врста картица  на следећим продајним местима ЈГСП-а:
ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК
Плато испред Железничке станице II  06:00 - 20:00
Киоск код Футошке пијаце  06:00 - 20:00
Киоск код Лиманске пијаце  06:00 - 20:00
Шалтери бр. 16 и 17 на Аутобуској станици  06:00 - 21:00ПРОДУЖЕНО ВАЖЕЊЕ НСМАРТ КАРТИЦА

Од 17. 05. 2023. године важење НСМАРТ картица продужено је са три на пет година од дана издавања.