ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

delatnost

 

САОБРАЋАЈНИ СЕКТОР:

-       Служба градског саобраћаја

-       Служба приградског саобраћаја

-       Служба међумесног саобраћаја

-       Оделење саобраћајне оперативе

 

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

-       Служба превентивног одржавања

-       Служба текућег одржавања

-       Служба инвестиционог одржавања

-       Служба аутоелектрике

-       Служба одржавања опреме, уређаја и објеката

 

СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА

-       Служба рачуноводства

-       Служба плана и анализе

-       Служба благајне и мењачких послова

-       Служба финансијске оперативе

 

СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ

СЛУЖБА ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА СТАНИЧНИХ УСЛУГА

СЛУЖБА РАЗВОЈА, ИТ И СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ОГРАНАК ЗА АУТО-ШКОЛУ

ОГРАНАК ЗА ТУРИСТИЧКУ АГЕНЦИЈУ

 

 

РУКОВОДСТВО

 

 

ДИРЕКТОР

МИЛОВАН АМИЏИЋ, дипл. правник мастер

2008/2010.    самостални стручни сарадник за опште и правне послове у „Агрокооп“ Експорт-импорт Нови Сад

2010/2012.   руководилац Службе општих и правних послова у „Фертил“ д.о.о Бачка Паланка

2012/2016.   в.д. заменик начелника Градске управе за опште послове Града Новог Сада

2014/2015.   председник Надзорног одбора ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“

2016/2017.    в.д. шефа Службе за заједничке послове Града Новог Сада

2017/2018.    в.д. директор ЈКП „Стан“

2018.               в.д. директор ЈГСП „Нови Сад“

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

 

НИКОЛА ЈОКИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја

2005/2006.  -  Ауто инструктор у ауто школама "Тест дриве", "Семафор"  и"Флоyд"

2006/ 2008. -  Виши референт унутрашње контроле у "НИС - Нафтагас промет”

2009/ 2010. - Руководилац саобраћаја у фирмама  за аутобуски превоз путника "Никсy травел" и "Петра тоурс"

2010/2014. - Сарадник за диспечерске послове, шеф Службе наручилаца за транспортне услуге у "НИС Газпром нефту".

2014. – Извршни директор ЈГСП "Нови Сад"

 

 

Надзорни одбор

 

Миладин Зуровац (председник)

Дипломирани  економиста

 

Гордана Пирнер (члан)

Дипломирана инжењерка за предузетни менаџмент

 

Биљана Стојковић (члан)

Дипломирана инжењерка саобраћаја