Губитак или оштећење картица

У случају да је корисник изгубио картицу или је она оштећена, потребно је да оде у NSMART центар да би израдио нову картицу. Приликом предаје Захтева за израду нове картице потребно је благајнику предати следеће износе:

  • Износ за израду нове картице (375,00 динара)
  • Износ за ажурирање картице (375,00 динара)

 

Уколико корисник има уплаћену месечну или годишњу претплату, средства ће се пренети на нову картицу и важиће до датума до ког jе првобитно уплаћена претплата.

Картица ће одмах бити израђена у NSMART центру.

Нова картица важи три године од дана израде картице.