Linije 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86 – Privremena izmena trase u Sremskoj Kamenici
U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve , od 22. do 26. 04. 2024. godine privremeno će biti izmenjene trase autobus ...
19.04.2024
Linije 4, 11a, 11b-Izmena trase od 15.04. u ulici Narodnog fronta
U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve (broj: IV-34-109/24-3) određuje se privremena izmena trase autobuskih linij ...
15.04.2024
Linija 43 - Dodatna izmena dela trase na polascima koji saobraćaju preko Tankosićeva
Od 03. 04. 2024. godine polasci na liniji broj 43 (Novi Sad-Stepanovićevo), koji po redu vožnje saobraćaju preko Tankosićeva, od okretnice u ...
29.03.2024
Linije 42, 43 – Privremene izmene trasa na polascima kroz Tankosićevo
U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 31. 01. do 31. 03. 2024. godine privremeno će biti izmenjene trase auto ...
30.01.2024
GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ
MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ
MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ