IZMENE TRASA LINIJA BROJ 1, 4, 8, 9, 9A, 12, 18A, 18B, 60, 61, 62, 64 I 69
07.08.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve (broj:IV-34-3141/18-2 ) određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 1, 4, 8, 9, 9a, 12, 18a, 18b, 60, 61, 62, 64 i 69 zbog radova na rekonstrukciji vrelovodne mreže u  Ulici Žarka Zrenjanina u Novom Sadu. Izmenjen  režim saobraćajnih linija važi od 08. avgusta do 05. septembra 2018.godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja:


LINIJA BROJ 1 I 8


Smer ka Limanu: Od raskrsnice Bul. Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi saobraćaju pravo Bulevarom Mihajla Pupina, skreću desno na Trg Neznanog junaka, desno na Kej žrtava racije, desno Bulevar cara Lazara , zatim levo na Bulevar oslobođenja, levo u Narodnog fronta, desno u Fruškogorsku ulicu do okretnice Štrand.


Smer od Limana: Od raskrsnice ulica Fruškogorske i Narodnog fronta autobusi skreću levo u Narodnog fronta, desno na Bulevar oslobođenja, desno na Bul. cara Lazara, levo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, levo na Trg Neznanog junaka, desno na Bul. Mihajla Pupina do raskrsnice sa Ulicom Žarka Zrenjanina i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJA BROJ 4


Autobusi na ovoj liniji neće saobraćati za vreme izvođenja građevinskih radova.


LINIJE BROJ 9 I 9A


Smer iz Petrovaradina: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg Neznanog junaka, desno na Beogradski kej, pravo Kejom žrtava racije, desno Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer sa Novog naselja: Od raskrsnice Bul. cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi nastavljaju pravo Bul. Cara Lazara, levo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, levo na Trg Neznanog junaka do Bul. Mihajla Pupina i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJA BROJ 12


Smer iz Centra: Od raskrsnice ulica Uspenske i Jevrejske autobusi skreću desno u Jevrejsku ulicu, zatim levo na Bulevar oslobođenja do raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer sa Telepa: Od raskrsnice Bul. Oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog autobusi saobraćaju Bulevarom oslobođenja, skreću desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku do okretnice u Šafarikovoj ulici.


LINIJA BROJ 18


Smer:N.naselje-Detelinara-Liman-N.naselje: Od raskrsnice Uspenske i Jevrejske ulice autobusi saobraćaju desno u Jevrejsku ulicu, levo na bul. Oslobođenja, desno na Bul. cara Lazara i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer:N.naselje-Liman-Detelinara-N.naselje: Od raskrsnice Bul. cara Lazara i Bul. Oslobođenja autobusi skreću levo na Bul. Oslobođenja, desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu do Šafarikove i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJE BROJ 60, 61, 62, 64 i 69


Smer iz Novog Sada: Od raskrsnice Bul. Oslobođenja i Jevrejske ulice autobusi skreću levo u Jevrejsku ulicu, desno na Bul. Mihajla Pupina do Ulice Žarka Zrenjanina i i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer iz mesta: Od Raskrsnice Bul. Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi saobraćaju pravo Bulevarom Mihajla Pupina,  levo u Jevrejsku ulicu, desno na Bulevar oslobođenja i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


AUTOBUSI NA IZMENJENOM DELU TRASE NAVEDENIH AUTOBUSKIH LINIJA KORISTE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.


AUTOBUSI NA LINIJAMA BROJ 1,8,9 PORED POSTOJEĆIH STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA KORISTE PRIVREMENA STAJALIŠTA NA BUL. CARA LAZARA -ISPRED TEHNOLOŠKOG FAKULTETA.IZMENA TRASA LINIJA BROJ 60 I 62
03.08.2018

U skladu sa rešenjem Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Odeljenja za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine (broj:I344-20/18-IX) određuje se privremena izmena trasa autobuskih linija broj 60 i 62 zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice u ulici Karlovačkih đaka i to od raskrsnice sa ulicom Braće Anđelić do okretnice autobusa na Dudari u Sremskim Karlovcima. Izmenjen  režim saobraćaja na linijama 60 i 62 važi od 06.avgusta do 06.novembra 2018.godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja:


Linije broj 60 i 62


Pomenute linije će po ulasku u Sremske Karlovce koristiti trasu linije 61 na čijoj okretnici će i izdržavati vreme.


U suprotnom smeru linije 60 i 62 će takođe saobraćati trasom linije 61 do izlaska iz Sremskih Karlovaca odakle će nastavljati svojim redovnim trasama.


Na izmenjenom delu trase linije 60 i 62 će koristiti postojeća stajališta linije 61.IZMENA TRASE LINIJA BROJ 3 I 13
02.08.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve (broj:IV-34-2291/18-1 ) određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 3 i 13 zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Janka Čmelika i u raskrsnici ulica Tarasa Ševčenka i Milenka Grčića u Novom Sadu. Izmenjen režim saobraćajnih linija produžava se do 12. septembra 2018. godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja:


LINIJA BROJ 3


Smer iz Petrovaradina: Od raskrsnice ulica Kornelija Stankovića i Milenka Grčića autobusi saobraćaju pravo Ulicom Kornelija Stankovića do kružnog toka u raskrsnici Bulevara Evrope i Kornelija Stankovića, na kružnom toku vrše polukružno okretanje i izdržavaju vreme do narednog polaska na autobuskom stajalištu u Ulici Kornelija Stankovića-Bulevar Evropa (stajalište linije broj 7a).


Smer sa Detelinare: Autobusi kao polazno stajalište koriste stajališteu Ulici Kornelija Stankovića-Bulevar Evropa (stajalište linije broj 7a), saobraćaju pravo Ulicom Kornelija Stankovića i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJA BROJ 13


Smer sa Univerziteta: Autobusi saobraćaju Bulevarom Evrope do kružnog toka u raskrsnici Bulevara Evrope i Kornelija Stankovića, na kružnom toku vrše polukružno okretanje i izdržavaju vreme do narednog polaska na autobuskom stajalištu na Bulevaru Evrope-Bul. vojvode Stepe.


Smer sa Detelinare: Autobusi kao polazno stajalište koriste stajališteu Ulici Bulevar Evropa-Bul.vojvode Stepe, saobraćaju pravo Bulevarom Evrope i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.IZMENA TRASE LINIJE BROJ 1, 3, 4, 6, 8, 12 I 18
01.08.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve (broj:IV-34-3141/18-1 ) određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 1, 3, 4, 6, 8, 12 i 18 zbog radova na rekonstrukciji vrelovodne mreže u Bul. Mihajla Pupina u Novom Sadu. Izmenjen  režim saobraćajnih linija važi od 02. do 12. avgusta 2018.godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja:


LINIJA BROJ 1 I 8


Smer ka Limanu: Od raskrsnice ulica Uspenske i Jevrejske autobusi skreću desno u Jevrejsku ulicu, zatim levo na Bulevar oslobođenja, levo u Narodnog fronta, desno u Fruškogorsku ulicu do okretnice Štrand.


Smer od Limana: Od raskrsnice ulica Fruškogorske i Narodnog fronta autobusi skreću levo u Narodnog fronta, desno na Bulevar oslobođenja, desno u Jevrejsku, levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJA BROJ 3


Smer sa Detelinare: Od raskrsnice ulica Uspenske i Jevrejske autobusi skreću desno u Jevrejsku ulicu, zatim levo na Bulevar oslobođenja, levo u ulicu Maksima Gorkog, levo u Stražilovsku ulicu, dalje ulicom Žarka Zrenjanina do Bul. Mihajla Pupina i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer iz Perovaradina: Od raskrsnice Bul. Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi skreću levo u Ulicu Žarka Zrenjanina desno u Ulicu Vojvođanskih brigada, desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bul. oslobođenja, desno u Jevrejsku i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJA BROJ 4


Autobusi na ovoj liniji neće saobraćati za vreme izvođenja građevinskih radova.


LINIJA BROJ 6


Smer sa Adica: Od raskrsnice Futoške ulice i Bul. Oslobođenja autobusi skreću desno na Bul.oslobođenja, , levo u ulicu Maksima Gorkog, levo u Stražilovsku ulicu, dalje ulicom Žarka Zrenjanina do Bul. Mihajla Pupina i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer sa Podbare: Od raskrsnice Bul. Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi skreću levo u Ulicu Žarka Zrenjanina desno u Ulicu Vojvođanskih brigada, desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bul. Oslobođenja, levo u Futošku ulicu i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJA BROJ 12


Smer iz Centra: Od raskrsnice ulica Uspenske i Jevrejske autobusi skreću desno u Jevrejsku ulicu, zatim levo na Bulevar oslobođenja do raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer sa Telepa: Od raskrsnice Bul. Oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog autobusi saobraćaju Bulevarom oslobođenja, skreću desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku do okretnice u Šafarikovoj ulici.


LINIJA BROJ 18


Smer:N.naselje-Detelinara-Liman-N.naselje: Od raskrsnice Bul. Oslobođenja i Futoške ulice autobusi saobraćaju bul. Oslobođenja, dalje skreću desno na Bul. Cara Lazara i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja. Na autobuskom stajalištu Bul. Oslobođenja -Futoška usklađuju prolazno vreme


Smer:N.naselje-Liman-Detelinara-N.naselje: Od raskrsnice Bul. Cara Lazara i Bul. Oslobođeđa autobusi skreću levo na Bul. Oslobođenja, levo na Bul. Kralja Petra I i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja. Na autobuskom stajalištu Bul. Oslobođenja -Jevrejska usklađuju prolazno vreme.


AUTOBUSI NA IZMENJENOM DELU TRASE NAVEDENIH AUTOBUSKIH LINIJA KORISTE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.LINIJE 1, 4, 8, 11A,11B, 13 – PRIVREMENA IZMENA OD 27.07.
26.07.2018

JGSP „Novi Sad“ obaveštava putnike da se od 27. jula menjaju trase autobuskih linija broj 1, 4, 8, 11a, 11b i 13 zbog radova na izgradnji vrelovodne mreže u zoni raskrsnice Fruškogorske ulice i Bulevara cara Lazara. U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve autobusi će do 17. avgusta saobraćati sledećim trasama:


LINIJE BROJ 1 i 8 (OBA SMERA)
Raskrsnica Bulevar cara Lazara/Fruškogorska ulica - Bulevar cara Lazara - Bulevar oslobođenja - Narodnog fronta - Fruškogorska ulica - okretnica na Štrandu.
LINIJE BROJ 4, 11a i 11b (OBA SMERA)
Raskrsnica Bulevar cara Lazara/Fruškogorska ulica - Bulevar cara Lazara - Bulevar oslobođenja do Ulice Narodnog fronta - redovna trasa kretanja.
LINIJA BROJ 13
SMER Univerzitet-Grbavica-Detelinara:
Raskrsnica Jirečekova ulica/ Fruškogorska - Ulica Narodnog fronta - Bulevar oslobođenja do raskrsnica sa Bulevarom cara Lazara - redovna trasa kretanja.
SMER Detelinara-Grbavica-Univerzitet:
Autobusi saobraćaju redovnom trasom.


NA IZMENJENOM DELU TRASE NAVEDENIH AUTOBUSKIH LINIJA KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.


 LINIJE 9, 9A I 13 – PRIVREMENA IZMENA NA DELU TRASE BULEVAR CARA LAZARA/BULEVAR OSLOBOĐENJA
17.07.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve privremeno se menjaju trase autobuskih linija broj 9, 9A i 13 zbog radova na izgradnji vrelovodne mreže na Bulevaru cara Lazara. Izmenjen režim saobraćajnih linija važi od 18. do 28. jula 2018. godine:


LINIJA BROJ 9 I 9A (OBA SMERA)
Od raskrsnice Bulevara cara Lazara i Bulevara oslobođenja autobusi saobraćaju Bulevarom oslobođenja, Narodnog fronta, Fruškogorskom ulicom do Bulevara cara Lazara i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.
LINIJA BROJ 13
Detelinara-Grbavica-Univerzitet: Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara autobusi saobraćaju Bulevarom oslobođenja, Narodnog fronta, Fruškogorskom ulicom do Bulevara cara Lazara i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Univerzitet -Grbavica- Detelinara: Od raskrsnice ulica Jirečekova i Fruškogorska autobusi saobraćaju Ulicom Narodnog fronta, Bulevarom oslobođenja do raskrsnice sa Bulevarom cara Lazara i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


NA IZMENJENOM DELU TRASE NAVEDENIH AUTOBUSKIH LINIJA KORISTE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.OD 22. JUNA LETNJI RED VOŽNJE
21.06.2018

JGSP „Novi Sad“ obaveštava korisnike usluga da je od 22. juna u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na snazi letnji red vožnje.
U odnosu na prolećni red vožnje, zbog očekivanog smanjenja broja putnika u letnjim mesecima smanjuje se i broj polazaka, koji su usklađeni sa potrebama korisnika usluga prevoza.LINIJE 3 I 13 - PRIVREMENA IZMENA NA DETELINARI
13.06.2018

Zbog radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže u Ulici Janka Čmelika u Novom Sadu, privremeno se izmeštaju trase autobuskih linija broj 3 i 13. Autobusi u odlasku iz Ulice Janka Čmelika saobraćaju ulicama Orlovića Pavla i Milenka Grčića do Ulice Kornelija Stankovića i dalje nastavljaju postojećom trasom.


Na izmenjenom delu trase koristiće se u odlasku privremeno stalajište nakon levog skretanja u Ulici Oblačića Rada.LINIJA 76 - PRIVREMENA IZMENA OD 16.06.
11.06.2018

Zbog izvođenja radova na izgradnji atmosferske kanalizacije i potpornog zida u Slobodarskoj ulici (od raskrsnice sa putem Ledinci-Stari Ledinci do Ulice Jovana Jovanovića Zmaja), od 16.06.2018. do 19.08.2018.godine, na snazi je privremena izmena trase autobuske linije broj 76–Novi Sad-Ledinci. 


Autobusi na liniji 76 kroz Ledince saobraćaju Fruškogorskom ulicom u oba smera, bez skretanja za NOVE LEDINCE (za vreme navedene izmene AUTOBUSI NE SAOBRAĆAJU ZA NOVE LEDINCE).LINIJA 24 - TRAJNA IZMENA TRASE
30.08.2017

Rešenjem gradske Uprave za saobraćaj i puteve, a nakon završetka rekonstrukcije saobraćajne konstrukcije u Ulici Stevana Pešića u Kovilju, od 1. septembra izmešta se trasa linije broj 24 Novi Sad-Kovilj. Kroz Kovilj autobusi će saobraćati ulicama Laze Kostića, Stevana Pešića i Jovana Pavlice, te redovnom trasom do okretnice (oba smera).
Stajališta se otvaraju posle raskrsnice ulica Stevana Pešića – Lale Novosela (par), zatim kod raskrsnice Stevana Pešića - Laze Kostića i Jovice Pavlice-Stevana Pešića (smer iz Kovilja).