Baždarenje tahografa

JGSP "Novi Sad" u okviru svojih redovnih aktivnosti obavlja i uslugu baždarenja i kalibracije tahografa.

Nakon baždarenja odnosno kalibracije tahografa za vozilo se izdaje Uverenje o ispravnosti tahografa, koje važi godinu dana od dana izdavanja za analogne, odnosno 2 (dve) godine za digitalne tahografe. Nakon isteka ovog perioda tahograf podleže neophodnom ponovnom baždarenju - kalibraciji. Za vreme važenja Uverenja ne podrazumeva se garancija na ispravnost tahografa.

Potrebno je unapred zakazati termin baždarenja ili kalibracije na telefon Laboratorije za baždarenje i kalibraciju tahografa 021-4896-704. U krug preduzeća se ulazi sa Bulevara Kneza Miloša prijavom na portirnici JGSP "Novi Sad". Nakon prijave vozilo se preuzima od strane osoblja radionice za tahografe i pristupa se postupku čiji je krajnji cilj izdavanje Uverenja o ispravnosti tahografa.

NAPOMENA

Uverenje o ispravnosti tahografa važi samo ukoliko postoje sve postavljene plombe na uređaju i na prenosnom sistemu od davača do tahografa. Plombiranje se obavlja na spojnim tačkama prenosnog sistema i na delovima tahografa koji služe za podešavanje konstante.