Карте за грађане

Право на ову врсту картице имају сва лица, без обзира на статус, држављанство, пребивалиште, боравиште.

Право на улазак на перон Аутобуске станице имају сви купци месечних претплата за зоне у међумесном саобраћају (све зоне које се завршавају са словом). 

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА Важи од 1. до последњег дана у месецу
Важење картице: 5 година

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду карте потребно је:
1 Испуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
4 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25мм
5 Износ за израду или ажурирање картице. 

Приликом предаје захтева за израду картице благајник кориснику предаје потврду о преузетом Захтеву и извршеној уплати новчаних средстава на којој је одштампан датум преузимања израђене карте.

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Корисник може да уплати новчани износ месечне претплатне карте по важећем ценовнику на било ком продајном месту за продају месечних претплата.

Корисник може да продужи месечну претплату на НСМАРТ онлине порталу.

Месечне карте важе од првог до последњег дана у месецу.

Приликом уплате износа на киоску, ако је прошао први у месецу за који је корисник купио карту, он одмах може да уђе у аутобус и да користи услугу превоза. Уколико није почео месец за који је купио претплату, мора се сачекати почетак месеца.