Карте за пензионере

Право на ову врсту картице имају сва лица лица која поседују решење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о остваривању права на пензију.

Право на улазак на перон Аутобуске станице имају сви купци месечних претплата за зоне у међумесном саобраћају (све зоне које се завршавају са словом). 

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА Важи од 1. до последњег дана у месецу
Важење картице: 5 година

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду карте потребно је:
1 Испуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Доставити решење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о остваривању права на пензију или последњи чек од пензије
4 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
5 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25 мм
6 Износ за израду или ажурирање картице.

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Уз пензионерску карту могу се куповати две врсте пензионерских месечних претплата - по вишим и нижим ценама, у зависности од тога да ли корисник услуге превоза има пензију испод или изнад просечне пензије на нивоу општине Нови Сад.

Пензионер који прима пензију изнад просечне може да продужи месечну претплату на НСМАРТ онлине порталу.

Актуелни просек пензије је истакнут на свим продајним местима за уплату месечних претплата.

Месечне карте важе од првог до последњег дана у месецу.

Приликом уплате износа на киоску, ако је прошао први у месецу за који је корисник купио карту, он одмах може да уђе у аутобус и да користи услугу превоза. Уколико није почео месец за који је купио претплату, мора се сачекати почетак месеца.