Korišćenje kartica

Ako korisnik ima personalizovanu NSMART karticu za koju je kupio mesečnu ili godišnju pretplatu, obavezna je validacija kartice prilikom svakog ulaska u autobus.

VALIDACIJA KARTICE U AUTOBUSU

Validacija je veoma jednostavna i brza. Dovoljno je da korisnik prilikom ulaska u vozilo svoju personalizovanu NSMART karticu približi na 5-8cm od validatora. Validator je narandžasti uređaj koji se nalazi kod prvih i drugih vrata autobusa.

 

U slučaju da je kartica ispravna i sa upisanom odgovarajućom pretplatom i zonom, na validatoru se aktivira odgovarajuća zvučna i svetlosna signalizacija - zeleno svetlo i prateći zvuk, dok se u slučaju da je kartica neispravna na validatoru aktivira odgovarajuća svetlosna signalizacija - crveno svetlo i prateći zvuk.

 

 

RAZLOZI NEUSPELE VALIDACIJE

  • Trenutni prekid internet konekcije
  • Korisnik nije uplatio pretplatu za tekući mesec ili za narednu godinu
  • Blokirana kartica - izgubljena, pogrešno korišćena, data drugoj osobi na korišćenje
  • Korisnik je pokušao da validira karticu u zoni za koju nisu uplaćena sredstva
  • Oštećena kartica, a nije fizički vidljivo oštećenje

Ukoliko za personalizovanu karticu nije uplaćena pretplata, korisnik će dobiti poruku da je kartica na „crnoj listi“.

U slučaju da je vozna karta/kartica neispravna ili je na „crnoj listi“, odnosno kartica nije validirana, korisnik nema pravo na uslugu javnog prevoza sa tom voznom kartom i obavezan je da kupi kartu kod vozača.