Korišćenje kartica

Korisnik Nsmart kartica JGSP “ Novi Sad” prilikom ulasaka u vozilo u obavezi je da validira svoju karticu za prevoz.

VALIDACIJA KARTICE U AUTOBUSU

Validacija je veoma jednostavna i brza. Dovoljno je da korisnik prilikom ulaska u vozilo svoju personalizovanu NSMART karticu približi na 5-8cm od validatora. Validator je narandžasti uređaj koji se nalazi kod prvih i drugih vrata autobusa.

 

Prilikom validacije kartice koja je ispravna i uredno dopunjena sa upisanom odgovarajućom pretplatom i zonom, na validatoru se aktivira odgovarajuća zvučna i svetlosna signalizacija - zeleno svetlo i prateći zvuk, dok se u slučaju validacije kartice koja je neispravna na validatoru aktivira odgovarajuća svetlosna signalizacija – crveno svetlo i prateći zvuk.

 

 

MOGUĆI RAZLOZI NEUSPELE VALIDACIJE

 • Trenutni prekid internet konekcije
 • Korisnik nije uplatio pretplatu za tekući mesec ili za narednu godinu
 • Blokirana kartica - izgubljena, pogrešno korišćena, data drugoj osobi na korišćenje
 • Korisnik je pokušao da validira karticu u zoni za koju nisu uplaćena sredstva
 • Oštećena kartica, a nije fizički vidljivo oštećenje

U slučaju da je vozna karta/kartica neispravna ili je na „crnoj listi“, odnosno kartica nije validirana, korisnik nema pravo na uslugu javnog prevoza sa tom voznom kartom i obavezan je da kupi kartu kod vozača.

 

VALIDACIJA NEPERSONALIZOVANE KARTE

Postoje dve vrste NEPERSONALIZOVANIH karata, a to su karte kupljene kod vozača i e-novčanik. Karte kupljene kod vozača, bilo da je u pitanju karta za jednu vožnju ili papirna dnevna karta nisu namenjene validaciji.

Proces validacije e-novčanika je jednostavan i brz.

Dovoljno je da korisnik prilikom ulaska i izlaska u vozilo svoj e-novčanik prisloni na validator. Proces validacije je takav da kada korisnik uđe i validira se (uradi CHEK IN ) sistem rezerviše sredstva na vašoj karticu u iznosu prevoza do krajnjeg stajališta na toj liniji. Potrebno je da ne zaboravite da uradite CHEK OUT, odnosno prilikom izlaska validirate karticu kako bi sistem mogao da vam naplati cenu prevoza samo do stajališta na kome je cilj vašeg putovanja. Ukoliko korisnik ne uradi validaciju priliko izlaska sistem će vam skinuti sredstva koja vam je rezervisao prilikom ulaska a koja iznose cenu koštanja prevoza do krajnjeg stajališta na toj liniji.

Bitno je da znate da postoje situacije u kojima je potrebno obratiti se vozaču:

 • Ukoliko nemate dovoljno sredstava kartu morate kupiti kod vozača
 • Ukoliko nemate dovoljno sredstava do krajnjeg odredišta linije na koju ste ušli a imate do cilja vašeg putovanja morate se javiti vozaču kako bi vam naplatio kartu putem Vašeg e-novčanika po cenovniku koji važi za e-novčanik
 • Ukoliko želite da kupite više karata putem e-novčanika morate se obratiti vozaču
 • Blokirana kartica - izgubljena, pogrešno korišćena, data drugoj osobi na korišćenje
 • Ukoliko želite da kupite kartu za dete od 6 do 10 godina morate se obratiti vozaču
 • Ukoliko želite da kupite kartu za pratioce slepih i slabovidih lica isto tako morate se obratiti vozaču