Javne nabavke dokumentacija

Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу (делови за мењач ZF)

Poziv na podnošenje ponuda i prijava

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima


Sve javne nabavke >>